RPO - Konsultacje społeczne
Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Raport z wyników konsultacji zmiany RPO na lata 2014-2020

15.12.2022
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
15.12.2022

22 listopada 2022 r.  Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Raportu z przebiegu i wyników konsultacji projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zmiana dotyczyła przeniesienia kwoty 4,1 mln euro z Priorytetu Inwestycyjnego 9b, Oś Priorytetowa 8. Konwersja, 6,0 mln euro z Priorytetu Inwestycyjnego 7d, Osi Priorytetowej 9 Mobilność oraz 3,4 mln euro z Priorytetu Inwestycyjnego 4c, Oś Priorytetowa 10. Energia do Priorytetu Inwestycyjnego 4a, Oś Priorytetowa 10. Energia.

Zmiany te związane są z przeniesieniem środków z Pożyczki rewitalizacyjnej oraz Pożyczki na modernizację energetyczną budynków na Pożyczkę OZE w celu realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii w województwie pomorskim.

W okresie trwania procesu konsultacyjnego żaden podmiot nie skorzystał z możliwości wyrażenia opinii na temat projektu zmiany RPO WP.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego