RPO - Konsultacje społeczne
Zmiana Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zmiana Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

14.10.2022
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
14.10.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego

informuje, że

14 października 2022 r.

rozpoczęły się

KONSULTACJE SPOŁECZNE

projektu zmiany

Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP)

które potrwają do 18 listopada 2022 r.

Z pełną treścią

projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP)

można zapoznać się na stronie internetowej

https://strategia.pomorskie.eu/rpo-wp-2014-2020/konsultacje-spoleczne/

na której zamieszczono dokumenty i informacje związane

z procesem konsultacji, w tym formularz zgłaszania uwag.

 

Opinie i propozycje dotyczące dokumentu

można przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

  1. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

lub na adres poczty elektronicznej

rpowp2020@pomorskie.eu

w terminie do 18 listopada 2022 r.

Uwagi będą przyjmowane wyłącznie w wersji elektronicznej lub pisemnej.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego