RPO - Konsultacje społeczne
Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Konsultacje społeczne projektu zmiany RPO 2014-2020

01.04.2022
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
01.04.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego

informuje, że 1 kwietnia 2022 r. rozpoczęły się KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP), które potrwają do 5 maja 2022 r.

Pełną treść projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP), jak również dokumenty i informacje związane z procesem konsultacji, w tym formularz zgłaszania uwag zamieszczono poniżej.

Opinie i propozycje dotyczące dokumentu można przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego
Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

lub na adres poczty elektronicznej

rpowp2020@pomorskie.eu

w terminie do 5 maja 2022 r.

Uwagi będą przyjmowane wyłącznie w wersji elektronicznej lub pisemnej.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego