RPO WP 2014-2020
Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w RPO WP 2014-2020

27.01.2022
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
27.01.2022

W dniu 22 grudnia 2021 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą nr C(2021) 9764 zatwierdziła zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zatwierdzone przez KE zmiany RPO 2014-2020 wynikały z konieczności wprowadzenia nowej osi priorytetowej dedykowanej dodatkowym środkom w ramach REACT-EU, na podstawie rozporządzania 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 odnośnie wprowadzenia dodatkowych zasobów i przepisów dot. REACT-EU oraz z autokorekty Instytucji Zarządzającej RPO WP mającej na celu podniesienie efektywności interwencji i wydatkowania środków pozostałych w Programie.

 

Do pobrania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego