RPO - Konsultacje społeczne
Raport z konsultacji projektu zmiany RPO WP

Raport z konsultacji projektu zmiany RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 10 listopada 2021 r. przyjął Raport z konsultacji społecznych projektu zmiany RPO WP.

Konsultacje społeczne projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 trwały łącznie 35 dni (od 1 października do 4 listopada 2021 r.).

W okresie trwania procesu konsultacyjnego, żadna instytucja ani osoba fizyczna nie skorzystała z możliwości wyrażenia opinii na temat projektu zmiany RPO WP 2014-2020.

Zmiany  w RPO WP wynikają z wprowadzenia nowej osi priorytetowej, na podstawie rozporządzania 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 dot. wprowadzenia dodatkowych zasobów i przepisów dot. REACT-EU. Wsparcie w ramach instrumentu REACT-EU ukierunkowane zostanie na trzy obszary: bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz odnawialne źródła energii.
Ponadto zmiany RPO WP wynikają z autokorekty Instytucji Zarządzającej RPO WP mającej na celu podniesienie efektywności interwencji i wydatkowania środków pozostałych w Programie.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego