RPO - Konsultacje społeczne
Strona RPO - banner2

Konsultacje społeczne zmiany RPO WP w związku z REACT-EU

Zarząd Województwa Pomorskiego

informuje, że

1 października 2021 r. rozpoczęły się

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Projektu zmiany

Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP)

które potrwają do 4 listopada 2021 r.

Z pełną treścią

projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP)

można zapoznać się na stronie internetowej

https://strategia.pomorskie.eu/rpo-wp-2014-2020/konsultacje-spoleczne/

na której zamieszczono dokumenty i informacje związane

z procesem konsultacji
projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
(RPO WP)

Opinie i propozycje dotyczące dokumentu

można przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

  1. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

lub na adres poczty elektronicznej

rpowp2020@pomorskie.eu

w terminie do 4 listopada 2019 r.

Uwagi będą przyjmowane wyłącznie w wersji elektronicznej lub pisemnej

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego