Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Kolejna zmiana RPO WP zatwierdzona

15.01.2021
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
15.01.2021

W dniu 18 grudnia 2020 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 zatwierdził zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 są stosowane od dnia 18 grudnia 2020 roku.

Do pobrania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego