RPO WP 2014-2020
Fundusze Europejskie - Program Regionalny 2

Zmiana RPO WP zatwierdzona przez Komisję Europejską

24.09.2020
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
24.09.2020

Nowa wersja RPO WP

W dniu 22 września br. Komisja Europejska zatwierdziła zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 są stosowane od dnia 22 września 2020 roku.

Do pobrania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja dostępności)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego