Kontrakt Terytorialny
Kontrakt terytorialny infografika

Podpisano Aneks nr 3 do Kontraktu Terytorialnego

11.06.2020
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
11.06.2020

W dniu 10 czerwca 2020 r. przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Zarządu Województwa Pomorskiego podpisali Aneks nr 3 do Kontraktu Terytorialnego. Aneks określa zakres i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W imieniu Rządu RP Aneks podpisała Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, a w imieniu strony samorządowej – Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego