RPO - Konsultacje społeczne
Raport z konsultacji projektu zmiany RPO WP

Raport z konsultacji projektu zmiany RPO WP

17.01.2020
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
17.01.2020

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 16 stycznia 2020 r. przyjął Raport z konsultacji społecznych projektu zmiany RPO WP.

Konsultacje społeczne projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 trwały łącznie 35 dni (od 14 listopada do 19 grudnia 2019 r.).

W okresie trwania procesu konsultacyjnego, żadna instytucja ani osoba fizyczna nie skorzystała z możliwości wyrażenia opinii na temat projektu zmiany RPO WP 2014-2020.

 

Do pobrania:

Raport końcowy z konsultacji społecznych projektu zmiany RPO WP 2014-2020

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego