RPO - Konsultacje społeczne
Raport z konsultacji projektu zmiany RPO WP

Raport z konsultacji projektu zmiany RPO WP

29.03.2018
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
29.03.2018

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Raport z konsultacji społecznych projektu zmiany RPO WP.

Konsultacje społeczne projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 trwały łącznie 35 dni (od 14 lutego do 21 marca 2018 r.).

W okresie trwania procesu konsultacyjnego, pięć osób i instytucji skorzystało z możliwości wyrażenia opinii na temat dokumentu, przekazując łącznie 17 uwag do projektu zmiany RPO WP 2014-2020. Każdy z postulatów został rozpatrzony oraz przeanalizowany w kontekście logiki interwencji w województwie pomorskim.

Do pobrania:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego