Kontrakt terytorialny infografika

Podpisano Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego

02.06.2017
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
02.06.2017

Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego.

W dniu 31 maja 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju, przedstawiciele MR i Zarządu Województwa Pomorskiego podpisali Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego. W aneksie znalazło się 12 projektów z Pomorskiego dotyczących kultury i dziedzictwa narodowego. W imieniu Rządu RP Aneks podpisał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak, a w imieniu strony samorządowej – Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Do pobrania:

ANEKS nr 1 DO KONTRAKTU TERYTORIALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ANEKS nr 2 DO KONTRAKTU TERYTORIALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ZAŁ. 1B DO ANEKS nr 2

ZAŁ. 5B DO ANEKS nr 2

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

STANOWISKO NEGOCJACYJNE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DO KONTRAKTU TERYTORIALNEGO

RAPORT Z KONSULTACJI PROJEKTU STANOWISKA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DO KONTRAKTU TERYTORIALNEGO

Osobą do kontaktu w sprawie Kontraktu Terytorialnego jest:

Pani Małgorzata Sobolew
Kierownik Referatu Planowania Strategicznego
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego
Tel. (0-58) 32-68-690

Pytania można kierować również na adres: strategia2030@pomorskie.eu

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego