RPS
RPS logotyp

Roczne Plany Realizacji RPS na rok 2019

Zapraszamy do zapoznania się z rocznymi planami realizacji regionalnych programów strategicznych na rok 2019

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął roczne plany realizacji 6. regionalnych programów strategicznych na rok 2019.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego