RPS
RPS logotyp

Raporty z realizacji regionalnych programów strategicznych

06.08.2015
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
06.08.2015

Raporty z realizacji RPS za rok 2015

W dniu 13 kwietnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego zapoznał się z raportami z realizacji sześciu regionalnych programów strategicznich za rok 2016.

Raporty obejmują one trzy zasadnicze elementy:

  1. opis najważniejszych trendów społeczno-gospodarczych zachodzących w województwie pomorskim od 2010 r. w obszarach tematycznych objętych RPS;
  2. opis działań prowadzonych w regionie na rzecz realizacji RPS, w tym poniesionych nakładów finansowych;
  3. wnioski z dotychczasowej realizacji RPS i rekomendacje w zakresie działań planowanych do realizacji w kolejnych latach.

Wnioski z Raportów będą stanowić podstawę przygotowania Oceny realizacji SRWP.

Do pobrania:

  1. Raport z realizacji RPS Pomorski Port Kreatywności za rok 2016
  2. Raport z realizacji RPS Pomorska Podróż za rok 2016
  3. Raport z realizacji RPS Aktywni Pomorzanie za rok 2016
  4. Raport z realizacji RPS Zdrowie dla Pomorzan za rok 2016
  5. Raport z realizacji RPS Mobilne Pomorze za rok 2016
  6. Raport z realizacji RPS Ekoefektywne Pomorze za rok 2016
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego