Uroczystość podpisania Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych

Zintegrowane Porozumienia Terytorialne podpisane

W dniu 29 czerwca br. odbyła się uroczystość podpisania Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) województwa pomorskiego: Bytowa, Chojnic-Człuchowa, Kościerzyny, Kwidzyna, Lęborka, Malborka-Sztumu, Słupska oraz Starogardu Gdańskiego.

Porozumienia to efekt dwóch lat negocjacji samorządów lokalnych, partnerów społecznych i gospodarczych (czyli reprezentacji MOF) z Zarządem Województwa Pomorskiego (ZWP). Dotyczą one konkretnych przedsięwzięć rozwojowych, współfinansowanych przede wszystkim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP), zarządzanego przez ZWP.

Przedmiotem ZPT są uzgodnione i spójne pakiety przedsięwzięć – przede wszystkim z zakresu transportu zbiorowego, sieci ciepłowniczych, przetwarzania odpadów, zagospodarowania wód opadowych, usług zdrowotnych i e-zdrowia, aktywizacji zawodowej, edukacji przedszkolnej czy szkolnictwa wyższego. Przedsięwzięcia te będą preferowane w systemie wyboru projektów do RPO WP. Natomiast w przypadku przedsięwzięć kwalifikujących się do krajowych programów operacyjnych – Zarząd Województwa i partnerzy z MOF podejmować będą wspólne działania na rzecz pozyskania środków.

Zrealizowane zostaną m.in.: rozwój i modernizacja infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpadów w Bytowie, utworzenie oddziału diabetologii w Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach, budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją dworca PKP w Kościerzynie, mała retencja rzeki Liwy w Kwidzynie, aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców MOF Lęborka, e-zdrowie w MOF Malborka-Sztumu, modernizacja i rozbudowa miejskich sieci ciepłowniczych Ustki i Słupska oraz upowszechnienie edukacji przedszkolnej w MOF Starogardu Gdańskiego.

Łącznie w ośmiu ZPT uzgodniono 63 przedsięwzięcia przewidywane do realizacji w RPO WP o łącznej wartości około 1,1 mld złotych (przy czym szacunkowa wartość ich dofinansowania ze środków UE wynosi prawie 700 mln złotych).

MOFLiczba projektówSzacunkowa wartość ogółem (PLN)Szacunkowa wartość dofinansowania (PLN)
Bytów865 086 22039 206 665
Chojnice-Człuchów11233 929 650148 871 163
Kościerzyna587 855 39656 758 623
Kwidzyn455 000 00032 480 000
Lębork8123 945 64276 166 049
Malbork-Sztum9163 748 328105 932 064
Słupsk12263 818 857161 159 076
Starogard Gdański6122 822 00077 960 000
SUMA631 116 206 093698 533 639
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego