Prognoza oddziaływania na środowisko projektu RPO WP

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

09.04.2015
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
09.04.2015

W dniu 20 lutego 2014 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 162/329/14 przyjął Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP). Prognoza oddziaływania na środowisko projektu RPO WP wraz z projektem RPO WP była przedmiotem konsultacji społecznych, które trwały od 24 lutego do 17 marca 2014 r. Z dokumentem można zapoznać się poniżej.

Do pobrania:

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu RPO WP

Załącznik nr 1 do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu RPO WP

Załącznik nr 2 do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu RPO WP

Uchwała ZWP nr 312/339/14

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego