Konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu RPO WP na lata 2014- 2020

Konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020

09.04.2015
Marta Paradowska
Marta
Paradowska
AUTOR
Marta Paradowska
Marta
Paradowska
09.04.2015

Szanowni Państwo,

Konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zostały zakończone.

Dziękujemy za wszystkie przesłane uwagi oraz wnioski.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowym projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego