RPO - Konsultacje społeczne
Konferencja Subregionu Słupskiego 8 listopada 2013 r. – Słupsk

Konferencja Subregionu Słupskiego 8 listopada 2013 r. – Słupsk

13.03.2015
Marta Paradowska
Marta
Paradowska
AUTOR
Marta Paradowska
Marta
Paradowska
13.03.2015

W dniu 8 listopada br. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym w Słupsku odbyła się trzecia konferencja subregionalna organizowana w ramach konsultacji społecznych projektu Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W konferencji wzięło udział ponad 70 osób, w tym przedstawiciele samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, samorządów i organizacji przedsiębiorców, a także przedsiębiorcy oraz osoby prywatne.

Na pierwszą część konferencji złożyło się wystąpienie pana Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, który przywitał przybyłych gości oraz przypomniał o fundamentalnych założeniach nowej filozofii programowania rozwoju w województwie pomorskim. Następnie panAdam Mikołajczyk z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego, zaprezentowała ogólne założenia projektu RPO WP 2014+.

Następnie odbyła się dyskusja, w której przede wszystkim wzięli udział przedstawiciele organizacji przedsiębiorców oraz samorządów terytorialnych. Zgłoszone postulaty odnosiły się w głównej mierze do części projekcyjnej projektu Programu a w szczególności działań dot. rozwoju przedsiębiorstw, energetyki, kształcenia zawodowego oraz transportu.

Podsumowania spotkania dokonali Marszałek Struk oraz Maciej Kobyliński, Prezydent Miasta Słupska, którzy zachęcali do aktywnego włączenia się w proces konsultacji społecznych.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego