RPO - Konsultacje społeczne
Konferencja Subregionu Południowego 13 listopada 2013 r. – Chojnice

Konferencja Subregionu Południowego 13 listopada 2013 r. – Chojnice

13.03.2015
Marta Paradowska
Marta
Paradowska
AUTOR
Marta Paradowska
Marta
Paradowska
13.03.2015

W dniu 13 listopada br. w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach odbyła sięczwarta i ostatnia konferencja subregionalna organizowana w ramach konsultacji społecznych projektu Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W konferencji wzięło udział 50 osób, w tym przedstawiciele samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorcy oraz dziennikarze.

Na pierwszą część konferencji złożyło się wystąpienie pana Wiesława Byczkowskiego, Wicemarszałka Województwa Pomorskiego, który przywitał przybyłych gości oraz dokonał wprowadzenia do tematyki konferencji. Następnie pani Partycja Szczygieł, Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego, zaprezentowała ogólne założenia projektu RPO WP 2014+.

Następnie odbyła się dyskusja, w której przede wszystkim wzięli udział przedstawiciele samorządów terytorialnych. Zgłoszone postulaty odnosiły się w głównej mierze do części projekcyjnej projektu Programu a w szczególności działań dot. edukacji przedszkolnej, ograniczania zagrożeń naturalnych oraz miejsca obszarów wiejskich w projekcie RPO WP.

Podsumowania spotkania dokonał Wiesław Byczkowski, który zwrócili uwagę na to, że przyszła perspektywa finansowa będzie o wiele trudniejsza zarówno pod względem jej programowania, zarządzania i wdrażania niż obecna oraz zachęcał do aktywnego włączenia się w proces konsultacji społecznych.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego