RPO - Konsultacje społeczne
Konferencja Subregionu Metropolitalnego 30 października 2013 r. – Sopot/Gdańsk

Konferencja Subregionu Metropolitalnego 30 października 2013 r. – Sopot/Gdańsk

13.03.2015
Marta Paradowska
Marta
Paradowska
AUTOR
Marta Paradowska
Marta
Paradowska
13.03.2015

W dniu 30 października br. w ERGO ARENIE na granicy Sopotu i Gdańska odbyła się druga konferencja subregionalna organizowana w ramach konsultacji społecznych projektu Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W konferencji wzięło udział ponad 100 osób, w tym przedstawiciele samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, samorządów i organizacji przedsiębiorców, a także przedsiębiorcy.

Konferencję rozpoczęli Bartosz Piotrusiewicz, Wiceprezydent Miasta Sopotu oraz Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, którzy przywitali uczestników spotkania, a Marszałek Byczkowski także wprowadzenia do tematyki konferencji. Pierwszą część spotkania wypełniła prezentacja Radomira Matczaka, Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP, który przedstawił uwarunkowania towarzyszące powstaniu projektu RPO WP 2014+ oraz jego ogólne założenia.

Następnie odbyła się dyskusja, w której przede wszystkim wzięli udział przedstawiciele samorządów terytorialnych. Zgłoszone postulaty odnosiły się w głównej mierze do Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych i miejsca obszarów wiejskich w projekcie RPO WP, części projekcyjnej projektu Programu szczególnie w zakresie zdrowia, innowacji i przedsiębiorstw.

Podsumowania spotkania dokonał Wiesław Byczkowski, który zwrócili uwagę na to, że przyszła perspektywa finansowa będzie o wiele trudniejsza niż obecna. Będzie to szczególnie wyraźne zarówno pod względem jej programowania, zarządzania i wdrażania, a jakakolwiek zmiana Programu będzie procedurą bardzo długotrwałą zagrażającą osiągnięciu zamierzonych efektów.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego