RPO - Konsultacje społeczne
10 października 2013 – konferencja inaugurująca konsultacje społeczne

10 października 2013 – konferencja inaugurująca konsultacje społeczne

13.03.2015
Marta Paradowska
Marta
Paradowska
AUTOR
Marta Paradowska
Marta
Paradowska
13.03.2015

W dniu 10 października br. w Centrum wystawienniczo-kongresowym AmberExpo w Gdańsku odbyła się konferencja inaugurująca konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W konferencji wzięło udział ponad 260 osób, w tym przedstawiciele samorządów terytorialnych, uczelni, organizacji pozarządowych, samorządów i organizacji przedsiębiorców oraz dziennikarze i osoby prywatne.

Na pierwszą część konferencji złożyło się wystąpienie pana Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, który przywitał przybyłych gości oraz przypomniał o fundamentalnych założeniach nowej filozofii programowania rozwoju w województwie pomorskim, a także podzielił się ogólnymi refleksjami na temat projektu nowego RPO WP 2014+. Następnie Patrycja Szczygieł, Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego, zaprezentowała ogólne założenia projektu RPO WP 2014+.

W trakcie konferencji odbyła się także dyskusja dotycząca projektu RPO WP. W debacie wzięli udział przede wszystkim przedstawiciele środowiska naukowego i samorządów terytorialnych, ale także reprezentanci środowisk biznesowych. Zgłoszone postulaty odnosiły się w głównej mierze do części projekcyjnej projektu Programu (szczególnie w zakresie energetyki) oraz elementów systemu realizacji (wybór projektów).

Podsumowania spotkania dokonał Marszałek Struk, który podkreślili wagę konsultacji społecznych i ich dużego znaczenia dla kształtu pomorskiego programu operacyjnego.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego