RPO - Konsultacje społeczne
Konsultacje Społeczne - rozpoczęcie

Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu RPO WP na lata 2014-2020

12.03.2015
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
AUTOR
Anna Uścinowicz
Anna
Uścinowicz
12.03.2015

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2013 r. przyjął uchwałą nr 1410/311/13 Raport z konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne projektu Programu trwały łącznie 52 dni (od 1 października do 21 listopada 2013 r.). W ich ramach zorganizowano 36 konferencji i spotkań, w których wzięło udział ponad 1150 uczestników, przekazując łącznie 1 115 uwag.

Do pobrania:

Raport końcowy z konsultacji społecznych dla RPO WP 2014-2020

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji możemy udzielić Ci pod numerem telefonu 58 32 68 684 lub adresami e-mail strategia2030@pomorskie.eu
i rpowp2020@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego