Aktualności

Raport z konsultacji projektu zmiany RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 16 stycznia 2020 r. przyjął Raport z konsultacji społecznych projektu zmiany RPO WP

Konsultacje społeczne projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 trwały łącznie 35 dni (od 14 listopada do 19 grudnia 2019 r.).

W okresie trwania procesu konsultacyjnego, żadna instytucja ani osoba fizyczna nie skorzystała z możliwości wyrażenia opinii na temat projektu zmiany RPO WP 2014-2020.

 

Do pobrania:

Raport końcowy z konsultacji społecznych projektu zmiany RPO WP 2014-2020

view szablon artykułu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020