Aktualności

Prace nad Strategią POMORSKIE 2030 nabierają rozpędu

Zarząd Województwa Pomorskiego przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Fundamentalnym założeniem tego procesu jest szerokie włączenie mieszkańców regionu, a także reprezentantów środowiska pozarządowego, gospodarczego i akademickiego.

Prace nad Strategią otworzyła konferencja, podczas której dyskutowano o przyszłości naszego regionu, podkreślając najważniejsze wyzwania, z jakimi przyjedzie nam się wkrótce zmierzyć.

Jakie są to wyzwania?

Przewiduje się, że liczba ludności w wieku produkcyjnym w latach 2015-2050 spadnie o 18%, w związku z tym pracodawcy będą mieli coraz więcej problemów z obsadzeniem wolnych wakatów, rynek będzie coraz bardziej uzależniony od imigracji i polityk prowadzonych w tym obszarze. Globalizacja powiązana z szybkim tempem rozwoju nowych technologii zwiększy tempo zmian, co wpłynie na wzrost złożoności i niepewności życia codziennego, coraz bardziej istotny będzie rozwój kompetencji społecznych i kluczowych - ponad 60% dzieci rozpoczynających dziś naukę będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją! O szybkości zmian w tym obszarze świadczy to, że jeszcze całkiem niedawno zdziwienie budziły takie zawody jak: kierowca Ubera, operator drona, czy trener sztucznej inteligencji. Faktem stało się to, że ocieplenie klimatu doprowadzi do nieodwracalnych zmian na lądzie i w oceanach – już dziś ok. 20 tys. gatunków roślin i zwierząt jest zagrożonych wyginięciem, większość z powodu działalności człowieka. Oznacza to, że nie będzie można już dłużej utrzymywać dotychczasowych systemów gospodarczych, opartych na wysokiej konsumpcji i maksymalizacji zysków.

Jakie zatem powinno być Pomorskie w 2030 roku, aby sprostać nowym wyzwaniom? Uczestnicy konferencji chcieliby, aby było ono wielokulturowe, otwarte na nowych mieszkańców (w tym imigrantów), sprzyjające innowacjom, bezpieczne, dobrze skomunikowane, aby było przestrzenią, która nie wyklucza nikogo i daje wysoką jakości życia i jest przyjazna inwestorów i turystów, m.in. dzięki dbałości o walory kulturowe i przyrodnicze.

Dotychczasowy postęp prac i dalsze działania

Eksperci, z którymi przeprowadzono przeszło sześćdziesiąt wywiadów pogłębionych w takich tematach, jak: rozwój gospodarczy, ochrona zdrowia, rynek pracy, kapitał społeczny i system wsparcia NGO, polityka społeczna (w tym wsparcie seniorów i imigrantów), edukacja (w tym wsparcia uczniów z niepełnosprawnościami), atrakcyjność kulturalna i turystyczna, zmiany klimatu, ochrona przyrody, gospodarka wodna oraz wodno-ściekowa, energetyka, transport, paliwa alternatywne, wskazywali na szereg czynników warunkujących rozwój województwa, kreślili swoją wizję Pomorskiego w 2030 roku oraz określali priorytety w poszczególnych obszarach.. Z wywiadów powstały raporty podsumowujące, które stanowić będą „zaczyn" do zapisów Strategii.

Prace nad Strategią toczą się także na poziomie lokalnym – w ramach czterech Subregionalnych Zespołów Roboczych (mapa), które pracują od początku czerwca br. W pierwszym kroku mają one za zadanie zidentyfikować kluczowe problemy, bariery, potencjały i szanse rozwojowe w różnych częściach województwa. Ten etap prac zakończy się do połowy września br., a wnioski z niego płynące będą miały istotne znaczenie dla kształtu projektu Strategii.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa także do przeczytania wywiadu z Dyrektorem Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Radomirem Matczakiem  Rozwój Pomorza to nasza wspólna sprawa. Rozpoczynamy prace nad Strategią 2030 (link).

view szablon artykułu